Stav počtu členov v obvodoch

29. října 2013 v 16:56

Prvý Obvod:
(voľné)
(voľné)

Druhý Obvod:
(voľné)
(voľné)

Tretí Obvod:
(voľné)
(voľné)

Štvrtý Obvod:
(voľné)
(voľné)

Piaty Obvod:
(voľné)
(voľné)

Šiesty Obvod:
(voľné)
(voľné)

Siedmy Obvod:
(voľné)
(voľné)


ôsmy Obvod:
(voľné)
(voľné)

Deviaty Obvod:
(voľné)
(voľné)

Desiaty Obvod:
(voľné)
(voľné)

Jedenásty Obvod:
(voľné)
(voľné)

Dvanásty Obvod:
(voľné)
(voľné)

Obvody a ich zameranie

29. října 2013 v 16:48
1. Obvod: Luxusné výrobky (profesionáli)
2. Obvod: Stavebníctvo, Mierotvorci (profesionáli)
3. Obvod: Výroba elektrospotrebičov, výbušnín a pod.
4. Obvod: Rybolov (profesionáli)
5. Obvod: Energia (Elektrická, Nukleárna, Solárna)
6. Obvod: Výroba dopravných prostriedkov
7. Obvod: Ťažba dreva a výroba papiera
8. Obvod: Textil a výroba odevov
9. Obvod: Obilie
10. Obvod: Chov hospodárskych zvierat
11. Obvod: Poľnohospodárstvo
12. Obvod: Ťažba uhlia
 


Cintorín

29. října 2013 v 16:20

Miesto odpočinku pre postavy ktoré umreli v hrách

CintorínKam dál